جستجوی آزمایش
 • نام آزمایش

AZF آزو اسپرمی
 • پزشک معرفی کننده : متخصص زنان و نازایی-اورولوژیست-
 • نوع نمونه و نحوه ارسال : خون حاوی EDTA ,در دمای یخچال
 • مدت جوابدهی :یک هفته
 • توضیحات:بررسی میکرودلیشن در کروموزوم Y ,( کاریوتاپ هم انجام پذیر است)
SRY
 • پزشک معرفی کننده : متخصص زنان و نازایی-اورولوژیست-
 • نوع نمونه و نحوه ارسال : خون حاوی EDTA ,در دمای یخچال
 • مدت جوابدهی :یک هفته
 • توضیحات:بررسی کروموزوم Y در مشکلات ابهام جنسی
MTHFRC677T,A1298C
 • پزشک معرفی کننده : متخصص زنان و نازایی-متخصص قلب و عروق – هماتولوژیست
 • نوع نمونه و نحوه ارسال : خون حاوی EDTA ,در دمای یخچال
 • مدت جوابدهی :یک هفته
 • توضیحات:بررسی ژن MTHFRدر افراد با سابقه سقط مکرر و بیماری‌های عروق محیطی
فاکتور IIپروترومبین
 • پزشک معرفی کننده : متخصص زنان و نازایی-متخصص قلب و عروق-متخصص چشم-متخصص معزو اعصاب –متخصص اطفال –
 • نوع نمونه و نحوه ارسال : خون حاوی EDTA ,در دمای یخچال
 • مدت جوابدهی :یک هفته
 • توضیحات:بررسی ژن PT در زنانی که با نازایی و سقط‌های مکرر روبه‌رو هستند و بیماران مبتلا به بدخیمی‌های خونی
فاکتور LeidenV
 • پزشک معرفی کننده : متخصص زنان و نازایی-متخصص قلب و عروق-متخصص چشم-متخصص معزو اعصاب –متخصص اطفال
 • نوع نمونه و نحوه ارسال : خون حاوی EDTA ,در دمای یخچال
 • مدت جوابدهی :یک هفته
 • توضیحات:بررسی فاکتور V لیدن در زنانی که با نازایی و سقط‌های مکرر روبه‌رو هستند و بیماران مبتلا به بدخیمی‌های خونی
PAI Plasminogen Activator Inhibitor
 • پزشک معرفی کننده : متخصص زنان و نازایی-متخصص قلب و عروق–متخصص اطفال
 • نوع نمونه و نحوه ارسال : خون حاوی EDTA ,در دمای یخچال
 • مدت جوابدهی :یک هفته
 • توضیحات:بررسی پلی مورفیسم(4G/5G) 675 و 844g در زنانی که با نازایی و سقط‌های مکرر روبه‌رو هستند و بیماران مبتلا به ترومبوز و بیماری های قلبی عروقی
JAK2V617F
 • پزشک معرفی کننده : متخصص انکولوژیست-متخصص قلب و عروق – هماتولوژیست
 • نوع نمونه و نحوه ارسال : خون حاوی EDTA ,در دمای یخچال
 • مدت جوابدهی :یک هفته
 • توضیحات:بررسی ژن JAK2 در بیماران میلوپرولیفراتیو مزمن(CMPD)
بتا فیبرینوژنFGB
 • پزشک معرفی کننده : متخصص زنان و نازایی-متخصص قلب و عروق – هماتولوژیست
 • نوع نمونه و نحوه ارسال : خون حاوی EDTA ,در دمای یخچال
 • مدت جوابدهی :یک هفته
 • توضیحات:بررسی ژن بتافیبرینوژن در زنانی که با نازایی و سقط‌های مکرر روبه‌رو هستند و بیماران مبتلا به ترومبوز و بیماری های قلبی عروقی
HFEهماکروماتوز ارثی
 • پزشک معرفی کننده : متخصص داخلی-متخصص قلب و عروق – هماتولوژیست
 • نوع نمونه و نحوه ارسال : خون حاوی EDTA ,در دمای یخچال
 • مدت جوابدهی :یک هفته
 • توضیحات:بررسی ژن HFE در افراد مبتلا به بیماری های کبدی و خونی
Aniridia
 • پزشک معرفی کننده : متخصص چشم- متخصص مغز و اعصاب
 • نوع نمونه و نحوه ارسال : خون حاوی EDTA ,در دمای یخچال
 • مدت جوابدهی :سه هفته
 • توضیحات:بررسی ژن PAX6 در افراد مبتلا به نابینایی و کم بینایی
ناشنوایی
 • پزشک معرفی کننده : متخصص گوش و حلق و بینی – متخصص مغزو اعصاب
 • نوع نمونه و نحوه ارسال : خون حاوی EDTA ,در دمای یخچال
 • مدت جوابدهی :سه هفته
 • توضیحات:برسی ژن کانکسین 26 و کانکسین 30 در افراد مبتلا به ناشنوایی و کم شنوایی
اکندروپلازی
 • پزشک معرفی کننده : متخصص داخلی – متخصص اطفال
 • نوع نمونه و نحوه ارسال : خون حاوی EDTA ,در دمای یخچال
 • مدت جوابدهی :یک هفته
 • توضیحات:بررسی ژن FGF3E9 در افراد کوتاه قد
تب مدیترانه ای فامیلی FMF
 • پزشک معرفی کننده : متخصص داخلی- متخصص زنان _ متخصص عفونی
 • نوع نمونه و نحوه ارسال : خون حاوی EDTA ,در دمای یخچال
 • مدت جوابدهی :یک هفته
 • توضیحات:بررسی ژن MEFV در بیماران مشکوک
تعیین ابوت
 • پزشک معرفی کننده : پزشکی قانونی
 • نوع نمونه و نحوه ارسال : خون حاوی EDTA ,در دمای یخچال
 • مدت جوابدهی :سه هفته
 • توضیحات:بررسی 16ا STR درافراد مشکوک
آتاکسی تلانژکتازی Ataxi Tlangiectazi
 • پزشک معرفی کننده : متخصص مغز و اعصاب - متخصص زنان – متخصص داخلی – متخصص اطفال
 • نوع نمونه و نحوه ارسال : خون حاوی EDTA و مایع امنیون و CVS در هفته دهم تا دوازدهم ,در دمای یخچال
 • مدت جوابدهی :چهار هفته
 • توضیحات:بررسی جهش در ژن ATM برای تشخیص افراد ناقل و مبتلا به بیماری و همچنین تشخیص قبل از تولد
آتاکسی فردریش Friedreich Ataxi
 • پزشک معرفی کننده : متخصص مغز و اعصاب - متخصص زنان – متخصص داخلی – متخصص اطفال
 • نوع نمونه و نحوه ارسال : خون حاوی EDTA مایع امنیون و CVS در هفته دهم تا دوازدهم ,در دمای یخچال
 • مدت جوابدهی :دو هفته
 • توضیحات:بررسی جهش در ژن فراتاکسین برای تشخیص افراد ناقل و مبتلا به بیماری و همچنین تشخیص قبل از تولد
آتاکسی نخاعی و مخچه ای Ataxi Spinocerebellar
 • پزشک معرفی کننده : متخصص مغز و اعصاب - متخصص زنان – متخصص داخلی – متخصص اطفال
 • نوع نمونه و نحوه ارسال : خون حاوی EDTA مایع امنیون و CVS در هفته دهم تا دوازدهم ,در دمای یخچال
 • مدت جوابدهی :چهار هفته
 • توضیحات:بررسی جهش در ژنSCA برای تشخیص افراد ناقل و مبتلا به بیماری و همچنین تشخیص قبل از تولد
آتروفی عضلانی و نخاعی Spinal Muscular Atrophy
 • پزشک معرفی کننده : متخصص مغز و اعصاب - متخصص زنان – متخصص داخلی – متخصص اطفال
 • نوع نمونه و نحوه ارسال : خون حاوی EDTA و مایع امنیون و CVS در هفته دهم تا دوازدهم ,در دمای یخچال
 • مدت جوابدهی :چهار هفته
 • توضیحات:بررسی جهش در ژن SMNبرای تشخیص افراد ناقل و مبتلا به بیماری و همچنین تشخیص قبل از تولد
دیستروفی عضلانی دوشنDMD
 • پزشک معرفی کننده : متخصص مغز و اعصاب - متخصص زنان – متخصص داخلی – متخصص اطفال
 • نوع نمونه و نحوه ارسال : خون حاوی EDTA و مایع امنیون و CVS در هفته دهم تا دوازدهم ,در دمای یخچال
 • مدت جوابدهی :چهار هفته
 • توضیحات:بررسی جهش در ژن DMD برای تشخیص افراد ناقل و مبتلا به بیماری و همچنین تشخیص قبل از تولد
دیستروفی میوتونیک تیپ یکDM
 • پزشک معرفی کننده : متخصص مغز و اعصاب - متخصص زنان – متخصص داخلی – متخصص اطفال
 • نوع نمونه و نحوه ارسال : خون حاوی EDTA و مایع امنیون و CVS در هفته دهم تا دوازدهم ,در دمای یخچال
 • مدت جوابدهی :چهار هفته
 • توضیحات:بررسی جهش در بخشی از کروموزم 19 برای تشخیص افراد ناقل و مبتلا به بیماری و همچنین تشخیص قبل از تولد
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت متعلق به كلينيك فرجاد مي باشد