جستجوی آزمایش
 • نام آزمایش

1
NIPT , تشخیص غیر تهاجمی ناهنجاریهای کروموزومی جنین
 • پزشک معرفی کننده : متخصص زنان وزایمان
 • نوع نمونه و نحوه ارسال : 10 ml خون محیطی مادر باردار از هفته دهم . انتقال در دمای محیط و بدون نور
 • مدت جوابدهی :یک هفته کاری
 • توضیحات:بررسی ناهنجاریهای کروموزومی جنین به روش غیر تهاجمی از خون مادر و تعیین جنسیت (فقط برای تک قلویی) در هفته دهم بارداری
WGS , توالی یابی کل ژنوم WES , توالی یابی کل اگزوم
 • پزشک معرفی کننده : متخصص انکولوژی داخلی نوزاد نورولوژی اورولوژی و سایر متخصصین
 • نوع نمونه و نحوه ارسال : 5mlخون محیطی Edta و کلیه نمونه هایی که DNA از آن قابل استخراج باشد
 • مدت جوابدهی :1 تا 2 ماه
 • توضیحات:بررسی افراد ناقل و مبتلا به بیماری و همچنین تشخیص قبل از تولد برای خانواده های دارای ریسک بیماری خاص و یا سرطان
NGS panels
 • پزشک معرفی کننده : متخصص انکولوژی داخلی نوزاد نورولوژی اورولوژی و سایر متخصصین
 • نوع نمونه و نحوه ارسال : و کلیه نمونه هایی که5mlخون , از آن DNA قابل استخراج باشد
 • مدت جوابدهی :بسته به نوع پنل درخواستی و تعداد ژنها
 • توضیحات:بررسی توالی ژنهای درخواستی موجود در پنل به روش NGS
PGS panels
 • پزشک معرفی کننده :
 • نوع نمونه و نحوه ارسال :
 • مدت جوابدهی :
 • توضیحات:PGS panels
HLA typing
 • پزشک معرفی کننده :
 • نوع نمونه و نحوه ارسال :
 • مدت جوابدهی :
 • توضیحات:HLA typing
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت متعلق به كلينيك فرجاد مي باشد