ارتباط بین بخش های نمونه گیری، جداسازی با بخش هورمون شناسی
شنبه 23 ارديبهشت 1396 3

   
  

ارتباط بین بخش های نمونه گیری، جداسازی با بخش هورمون شناسی

ارائه کننده: یوسفی

 

 

     
     
نقش عمده هورمونها دخالت در تنظیم فعالیت بدن می باشد که ترشح و میزان آن تحت تاثیر فعالیت شبانه روزی و عوامل مداخله گر داخلی و خارجی بدن قرار دارد به همین دلیل رعایت نکات کوچکی از قبیل ناشتایی، عدم استرس،خواب، زمان مناسب برای ازمایش و ... سبب ایجاد نتیجه دقیق تر و صحیح تر می شود .
این سمینار بیانگر این موضوع است که عدم رعایت شرایط مناسب توسط مراجعه کننده و عدم توجه مسئولین نمونه گیری، جداسازی در هنگام جمع آوری نمونه یا حفظ و نگهداری آن یا بی توجهی به جداسازی سرم یا پلاسما برای بعضی از آزمایش های حساس بخش هورمونی از جمله آزمایش های ACTH , GH , PTH INSULIN ,سبب ایجاد نتیجه کاذب می گردد.
در این جا ما شرایط مناسب برای مراجعه کننده از قبیل ناشتایی، عدم استرس و فعالیت بدنی، خواب و زمان مناسب برای آزمایش دادن، موقعیت بیمار در هنگام نمونه گرفتن و ... برای تست های هورمونی به طور کامل همراه با علت ان شرح داده ایم.

ارتباط بین بخش های نمونه گیری، جداسازی با بخش هورمون شناسی


ارتباط بین بخش های نمونه گیری، جداسازی با بخش هورمون شناسی
 

كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت متعلق به كلينيك فرجاد مي باشد