تفسیر تست های تیروئیدی
شنبه 19 فروردين 1396 3

موضوع : تفسیر تست های تیروئیدی ارائه کننده : موسوی

تفسیر تست های تیروئیدی

 

جهت بررسی تست هورمون های تیروئیدی انجام ازمایشاتT3–T4–Free T4 - TSHلازم است .

معمولا تست TSHاصلی ترین ارزیابی است.

اندازه گیری T3در دو حالت ضروری است:

1-کاهشT3(بیان کننده اختلال در بافتهای محیطی ست)

2-تیروتوکسیکوزT3:(باوجودی که سطح T4عادی است به دلیل افزایش T3در تیروئید مقدار آن در خون بالا می رود)

1-افزایش T4یاT3یا هردو توام با کاهش TSH(بیمار هیپرتیروئیدی دارد)

2-کاهش T4یاT3 یا هردو توام با افزایش TSH(بیمار هیپوتیروئیدی دارد)

3-نرمال بودن T4و T3 همراه با افزایش TSH(معمولا به دلیل گواتر ناشی از کمبود ید است)

4-نرمال بودنT4 و T3 همراه با کاهش TSH(معمولا به دلیل مصرف دارویی در درمان گواتر اوتیروئید است)

از ازمایش FT3 برای ارزیابی شدت پرکاری تیروئید استفاده می شود که در تیروتوکسکوز T3 وپرکاری تیروئید افزایش و در کم کاری تیروئید اولیه ثانویه و سه ماه سوم بارداری کاهش می یابد.

تفسیر تست های تیروئیدی

بالا بودن سطح TSH و پایین بودن FT4 نشان دهنده کم کاری تیروئید است و بالعکس

در هیپو تیروئیدی تحت بالینی FT4 طبیعی و TSH بالاست و یا FT4پایین و TSH طبیعی است

پایین بودن TSH به همراه پایین بودن FT4 می تواند نشان از نارسایی هیپوفیز باشد.

 

كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت متعلق به كلينيك فرجاد مي باشد