تفسیرتستهای غربالگری در زمان بارداری
دوشنبه 14 فروردين 1396 3

موضوع : تفسیرتستهای غربالگری در زمان بارداری
ارائه کننده: سمیه رضایی

 

غربالگری باتوجه به سن جنین به دودسته تقسیم می شود:

الف) غربالگری مرحله اول یاسه ماهه اول

 • زمان غربالگری سه ماهه اول :11 هفته و صفر روزتا سیزده هفته و6 روز
 • نیاز به ناشتایی ندارد درهرساعت از شبانه روز قابل انجام است
 • شامل یک آزمایش خون به همرا ه سونوگرافی NT است
 • در این غربالگری سندرم های داون (تریزومی 21)، پاتو(تریزومی 13)، ادوارد (تریزومی 18) بررسی می شود.

  تفسیرتستهای غربالگری در زمان بارداری

ب) غربالگری مرحله دوم شامل تریپل مارکر وکوادر مارکر می باشد

 • از 15 هفته تا 22 هفته قابل انجام است
 • نیاز به ناشتایی ندارد در هر ساعت از شبانه روز قابل انجام است
 • شامل یک آزمایش خون به همراه سونوگرافی می باشد
 • در این غربالگری سندرم های داون (تریزومی 21)، پاتو(تریزومی 13)، ادوارد (تریزومی 18)، نقص لوله عصبی NTDs ، سندروم SLOS بررسی می شود.

  تفسیرتستهای غربالگری در زمان بارداری

عواملی که برشاخص های سرمی غربالگری تاثیر می گذارند

1.تاثیر حاملگی چندقلوئی برشاخص های سرمی غربالگری

2.تاثیردیابت وابسته به انسولین برشاخص های سرمی غربالگری

3.تاثیرسن حاملگی برشاخص های سرمی غربالگری

4.تاثیرنژاد برشاخص های سرمی غربالگری

5.تاثیروزن برشاخص های سرمی غربالگری

6.تاثیرسیگاری بودن برشاخص های سرمی غربالگری  

7.تاثیرIVF برشاخص های سرمی غربالگری

 تفسیرتستهای غربالگری در زمان بارداری

كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت متعلق به كلينيك فرجاد مي باشد